Negalime pavargti, kol nepadarėme galo Rusijos vykdomam „išlaisvinimui“

Miuncheno lietuvių bendruomenės Irmos Petraitytės-Lukšienės kalba demonstracijoje prieš Rusijos karą Ukrainoje. Miunchenas, 2022 m. balandžio 2 d.

Brangūs bendrapiliečiai, brangūs draugai ukrainiečiai, brangios moterys, brangios motinos ir vaikai, kurie privalėjote bėgti nuo klaikaus Rusijos karo.

Europa negali pavargti nė dienai. Mes visi negalime pavargti nė minutei tol, kol Rusijos Federacija vykdo šį žiaurų naikinantį karą prieš Ukrainą, taigi prieš Europą!

Mes visi privalome budėti kiekvieną dieną ir kasdien aktyviai palaikyti Ukrainą visomis mūsų turimomis priemonėmis (ar humanitarine pagalba, ar ginklų tiekimu).

Kasdien ir tol, kol rusų okupantas, kol paskutinis rusų kareivis nepradings iš Ukrainos. Ir tol, kol Rusija nebeturės puolamosios galios ir agresyvumo. Mūsų tikslas yra sustabdyti šį karą.

Prašau visų, galinčių kalbėti rusiškai: nenuilstamai informuokite Rusijos žmones apie šį Rusijos vykdomą žiaurų karą prieš Ukrainą. Pasakokite tiesą, pateikite faktus. Parodykite bombarduojamų Ukrainos miestų ir vaikų lavonų nuotraukas.

Tam reikalingi ir Rusijos piliečiai. Civiliai gyventojai Rusijoje ir rusų diaspora visame pasaulyje privalo masiškai pabusti ir sukilti. Ne pavieniais atvejais, o masiškai. Prašau visų, galinčių kalbėti rusiškai: nenuilstamai informuokite Rusijos žmones apie šį Rusijos vykdomą žiaurų karą prieš Ukrainą. Pasakokite tiesą, pateikite faktus. Parodykite bombarduojamų Ukrainos miestų ir vaikų lavonų nuotraukas.

Rusijos režimo nusikaltimus, kaip ir Sovietų Sąjungos komunistinio režimo nusikaltimus, privalo pasmerkti absoliuti Rusijos piliečių dauguma ir visa tarptautinė bendruomenė. Kaip ir nacionalsocialistų nusikaltimai buvo pasmerkti tiek Vokietijoje, tiek tarptautiniu mastu. Šiandien tai yra Jūsų, Rusijos piliečių, užduotis. Kitaip durys į demokratiją liks Rusijai uždarytos joms net neprasivėrus.

Ir labai svarbu – Europos Sąjunga ir visa tarptautinė bendruomenė daugiau niekada nebegali leisti, kad šis karą kurstantis ir vykdantis režimas jas terorizuotų ir išnaudotų savo tikslams.

Ukrainos valdžia, taip pat Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valdžios ilgus metus įspėjo Vokietijos politikus dėl agresyvios Rusijos okupacijos ir ekspansinės politikos. Mums buvo klijuojama rusofobų etiketė. Mūsų nenorėjo klausytis. Nenorėjo girdėti apie nuo 2014 metų Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą. Atsiribojo nuo šio karo, kitaip būtų tekę prarasti ekonominius privalumus.

Klausykitės mūsų atidžiai dabar: mes mokame rusų kalbą, pažįstame Rusijos režimo brutalumą, žinome apie jo okupacinę politiką, apie demokratijų destabilizavimą, žinome, kaip veikia didžiulė Rusijos valstybinė propagandos mašina.

Klausykitės mūsų atidžiai dabar: mes mokame rusų kalbą, pažįstame Rusijos režimo brutalumą, žinome apie jo okupacinę politiką, apie demokratijų destabilizavimą, žinome, kaip veikia didžiulė Rusijos valstybinė propagandos mašina. Vokietijoje Rusijos propagandiniai kanalai, tokie kaip Sputnik ar Russia Today irgi buvo gausiai vartojami.

Taip pat žinome, kiek Kremliaus režimo metastazių išplitę Europoje. Europa turi būti deputinizuota, o destalinizacija turi būti taip pat pilnai įvykdyta.

Visus savo sprendimus turime priimti pagal mūsų demokratinio pasaulio mąstymą, o ne pagal karą vykdančio diktatoriaus šantažą.

Čia norėčiau pacituoti pirmąjį Lietuvos valstybės vadovą profesorių Vytautą Landsbergį: „Jei jau derybos – Ukraina turi teisę reikalauti Rusijos nusiginklavimo ir nėjimo į sąjungas su Baltarusija ar Kinija“ ir „kai Ukraina laimės šį karą prieš Putino ordas, galės pareikalauti Rusijos neutraliteto.“

Taip reikia mąstyti.

Šiandien Ukrainoje gyvenantys rusai „išlaisvinami“ bombarduojant miestus, prievartaujant, kankinant ir žudant žmones.

Ir galiausiai apie Rusijos „išlaisvinimus“ ir „brolybes“. Rusijai įaugę į kraują savo imperialistines ambicijas įgyvendinti per „išlaisvinimus“. Antrojo pasaulinio karo metu Baltijos šalys buvo „išlaisvintos“, kas reiškė 50 metų okupaciją, trėmimus į Sibirą, persekiojimus ir tautinės kultūros naikinimą.

Kai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje raudonarmiečiai „išlaisvino“ vokiečių tautą, jie išprievartavo apie pusantro milijono vokiečių moterų. Šiandien Ukrainoje gyvenantys rusai „išlaisvinami“ bombarduojant miestus, prievartaujant, kankinant ir žudant žmones. Lietuvoje kai kurie Rusijos piliečiai atsisako Rusijos pilietybės, kad šis apsišaukėlis „brolis“ jų „neišlaisvintų“.

Tu nesi „brolis“, jei terorizuoji, žudai, prievartauji, plėši, okupuoji ir naikini.

Visa I. Petraitytės-Lukšienės kalba originalo kalba Miunchene, Vokietijoje | Asmeninio albumo vaizdo įrašas

Ryžtingai padarykime galą šitai smurtaujančiai Rusijos „brolijai“.

Paspartinkime Ukrainos pergalę. Tegyvuoja demokratinė Baltarusija.

Слава Україні! 

Жыве́ Белару́сь! 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.