Apie Mus


Misija

JUNGTI LIETUVĄ IR JOS DIASPORĄ PILIETYBĖS IR PILIETIŠKOS MINTIES PAGRINDU – NUO PASO IKI PASAULĖVOKOS.


Problema

Pilietybė – savaime suprantama duotybė Lietuvoje, tačiau opi tema diasporoje. Pilietybės ir pilietiškumo diskusijoms reikia dedikuotos ir nuoseklios informacinės erdvės.

Sprendimas

Pilietybė.lt – dedikuota informacinė erdvė. Jos tikslas – pilietybės tematikos ir pilietiškumo ugdymas diasporoje ir Lietuvoje. Temų laukas apima teisinius klausimus, švietimą, kultūrą, sportą, meną, politiką.

Unikalumas

  • Užpildo informacinės erdvės nišą: pirmas portalas, dedikuotas pilietybės ir pilietiškumo temai.
  • Išskirtinis dėmesys autoriniam turiniui ir ekskliuzyvinei medžiagai: komentarai, straipsniai, interviu, forumai, diskusijos, seminarai.
  • Informacinės sklaidos priemonių įvairiapusiškumas: portalas, socialinės medijos, video formatas, tinklalaidė, filmų ir laidų prodiusavimas.
  • Sudėtingų nuostatų išaiškinimas paprastai, juodu ant balto.
  • Gerųjų užsienio praktikų pateikimas: studijos, naujienos, apžvalgos ir diskusijos.
  • Ypatingas dėmesys jaunimui.

Istorija

Trys pakopos link portalo Pilietybė.lt:

  • 2016 m. gimsta pilietinė iniciatyva „Mūsų Metas DABAR“ (MMD), telkianti pasaulio lietuvius aktyviai basluoti.
  • 2019 m. pilietybės referendumas, nepaisant rekordinio pasaulio lietuvių aktyvumo, nepasiekia reikiamos kartelės ir palieka kartėlio jausmą diasporoje.
  • 2020 m. Seimo rinkimams Pasaulio lietuvių apygardoje (PLA) sutelkiamas rekordinis rinkėjų skaičius, PLA tampa gausiausia Lietuvos rinkimų apygarda. MMD Viešųjų ryšių kampanija „Balsuoja pasaulio lietuviai“ laimi prestižinį „PR Lapės 2020“ apdovanojimą.

Pilietiškų pasaulio lietuvių atkaklumo banga ir komunikacijos ekspertų įvertinimas įkvėpė kurti portalą Pilietybė.lt – unikalią erdvę pilietinės minties sklaidai.

Komanda

Dr. Rimvydas Baltaduonis, JAV. Ekonomikos profesorius, PLB Seimo narys, 2015-2021 m. JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, pilietinės iniciatyvos „Mūsų Metas DABAR“ iniciatorius. Apdovanotas ordinu „Už nuoplenus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Lina Dusevičienė, Lietuva. Profesionaliosios diasporos telkimo ir įveiklinimo projektų koordinatorė.

Daiva Lapėnaitė, Italija. Žurnalistė, Italijos lietuvių bendruomenės apylinkės Sardinijoje pirmininkė.

Vaidas Matulaitis, Estija. Komunikacijos ekpertas, Estijos lietuvių bendruomenės narys, 2017-2020 m. kadencijos Estijos LB pirmininkas.

Donata Simonaitienė, Airija. Lituanistinio švietimo ekspertė, PLB Švietimo komisijos narė, PLB Seimo narė, Lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorė. Apdovanota LR Užsienio reikalų ministerijos Garbės ženklo medaliu už ypatingus nuopelnus lituanistiniam švietimui ir lietuvybės puoselėjimui užsienyje.


Pilietybė.lt – nepriklausomos ir savanoriškais pagrindais veikiančios VšĮ „LT diaspora“ projektas. Vadovaujasi nešališkumo principais politinių bei visuomeninių jėgų atžvilgiu.