Diasporos amunicija. 2 dalis: fondai ir šalpa

Dabar Ukrainos žemėje vykstantis karas rodo pasaulinės Lietuvos kariuomenės pajėgumą ir nematuojamą, neracionalų, dieną naktį vežantį entuziazmą. Pasaulio lietuviai vėl gina Lietuvą, nors tiesiogiai puola visai ne ją. Ne tik lengvaisiais šaudmenimis – peticijomis aukščiausios valdžios atstovams, protestais prie parlamentų ir ambasadų, teisingos informacijos reportažais, bet ir sunkiaisiais pabūklais – sutelktais milijonais, ryšiais aukščiausiuose ešalonuose, ekspertinėmis karybos ir krizių valdymo žiniomis.

Pasaulio lietuvių balsas turi svarų atgarsį ir daro politinį poveikį tada, kai jis yra ir rinkėjo balsas, sprendžiantis gyvenamosios šalies valdžią. Daugybinė pilietybė sustiprintų Lietuvą įgalinta ir įrankiais aprūpinta  pasaulio lietuvių kariauna galingiausiose pasaulio valstybėse. Užtektų vieno Lietuvos valdžios šauksmo, ir ši kariauna sukiltų didžiausiu pajėgumu – nuo karo veiksmų profesionalų, hibridinių grėsmių ekspertų iki daugiatūkstantinės informacinių karų eilinių minios. Lygiai taip pat kaip sukurta pasaulio lietuvių apygarda ir galimybė turėti dedikuotą Seimo narį sukėlė minias sąmoningai ir atsakingai balsuojančių.

JK automobilio ypatumas – gyvybiškai svarbus

Nuo pirmosios karo savaitės Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė kartu su Didžiosios Britanijos ukrainiečių asociacija užkūrė telktinį fondą „Help Ukraine“ ir per 10 dienų surinko 2.3 mln svarų. Pinigai naudojami pagal Ukrainos ambasados nuolat tikslinamą poreikį – sveikatos priežiūros poreikiams, maisto daviniams, vaikų priežiūros ir pagalbos paslaugoms, svarbiausių vaistų rinkiniams.

LCLC iniciatyva nupirktas šarvuotas ir užtamsintais stiklais greitosios pagalbos automobilis, aprūpintas moderniausia medicinine technika, vaistais bei vaikų maistu išriedėjo pagal paskirtį | LCLC nuotr.

Londono lietuvių profesionalų klubas Lithuanian City of London Club (LCLC) kartu su Augusto Žukausko paramos ir labdaros fondu, sužinoję tiesioginius Chmelnickio miesto vaikų ligoninės poreikius sutelkė dukart didesnę sumą – 40 tūkst. svarų. Jau nupirko specialų keturiais ratais varomą ir moderniausia medicinine technika aprūpintą greitosios pagalbos automobilį, kurį užtamsintais stiklais ir šarvuotą, užkrautą vaistais, papildoma medicinine įranga, vaikų maistu išlydėjo pagal paskirtį. Ši rinkliava tęsiasi toliau, nes šiuo metu ligoninei labiausiai trūksta įrangos ankstukų priežiūrai – dėl karo baisumų jų Ukrainoje ypatingai daug. Didžiojoje Britanijoje įsigytas automobilis turi vieną gyvybiškai svarbų privalumą – rusų kariai kulkas nukreipia į vairuotoją, o britiškame ji – kitoje pusėje nei Ukrainoje įprasta.

Šimtai lagaminų paramos ir tūkstančiai miegmaišių

Gausiausiame lietuvių ir jų organizacijų mieste Čikagoje pinigų ir labdaros telkimo akcijos veja viena kitą. Jau pirmąją karo savaitę Austėja Sruoga ir gydytoja Irina Lelik, kurios visa šeima gyvena Lvive, sugalvojo patį sparčiausią pagalbos gabenimo būdą – išperkant keleiviniuose reisuose vietas lagaminams. Per keletą dienų jos sujungė ir „įdarbino“ skirtingų tautinių bendruomenių žmones, kurie išsiuntė keleiviniu lėktuvu 167 lagaminus, prikrautus įvairiausių pirmos būtinybės medicinos priemonių. Juos iki Lenkijos – Ukrainos sienos lydėjo devyni Naperville miesto gydytojai. Ši ir daugybė kitų akcijų koordinuojami su Rotary klubais – Lietuvos Rotary apygarda D1462, Rotary International ir Čikagos lietuvių Rotariečiais.

Jau antrąją karo savaitę JAV lietuvių bendruomenė kartu su JAV ukrainiečių asociacija įsteigė telktinį fondą „Support the People of Ukraine“, kurį administruoja daugybės akcijų iniciatorė Austėja Sruoga. Lėšas skirs šiuo metu reikalingiausiai pagalbai – greitosios pagalboms nešiojamoms vaistinėlėms, kūdikių maistui, miegmaišiams.

Užteko vieno kvietimo JAV lietuvių bendruomenės socialiniais tinklais, ir per tris dienas Čikagos, aplinkinių miestų ir net Los Andželo žmonės suaukojo virš tūkstančio miegmaišių, kurie pasieks iš namų karo išvarytus ir slėptuvėse gyvenančius Ukrainos civilius ir karius.

Ilinojaus valstijos Logistikos įmonių asociacija, kurią didžiąja dalimi sudaro lietuvių įsteigtos įmonės ir kurios iniciatyvas veda pirmyn GP Transco, įsteigė fondą (jame jau 350 000 JAV dolerių), kurio lėšomis remia karo pabėgėlių pagalbos organizacijas Save the Children, Unicef, Red Cross. Be to, naudoja savo ekspertines žinias spartindami humanitarinės pagalbos logistiką, skleidžia žinią apie Rusijos agresiją prieš Ukrainos žmones.  

Paramos pinigais upės

Čikagos motinų fondo „Vilties aitvarai“ (Chicago Mothers Foundation) pagrindinis tikslas – padėti JAV ir Lietuvoje vėžiu sergantiems vaikams. Jis paskyrė 7000 JAV dolerių pirmosios pagalbos vaistinėlėms ir medikamentams įsigyti ir nugabenti kariaujantiems Ukrainoje.

Visose JAV lietuvių parapijose nuolat skelbiamos maldos ir rinkliavos Ukrainai. Štai Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija Lemonte jau kovo 2 d. Pelenų trečiadienio mišių metu surinko virš 5000 JAV dolerių ir perdavė Ukrainos Caritas organizacijai. Misija ir toliau renka pinigus Ukrainos Caritui.

Los Andžele veikia darni jungtinė Lietuvos ir Ukrainos konsulatų, lietuvių ir ukrainiečių bendruomenių, garbės konsulų ir profesionalų klubo Lithuanian American Business Association in Los Angeles komanda. Jie prisideda prie JAV lietuvių bendruomenės ir Čikagos lietuvių rengiamų tikslinių paramos akcijų. Patys organizuoja lėšų telkimo renginius ir kviečia aukoti būtiniausiais daiktais. 

Per dokumentinio filmo „Mr. Landsbergis. Destroy the Evil Empire“ peržiūrą buvo sutelkta 5000 JAV dolerių. Jie panaudojami derinant pirkimus ir pervežimus su Rotary klubais – Lietuvos Rotary apygarda D1462, Rotary International ir Čikagos lietuvių Rotariečiais.

Visos Kalifornijos gyventojai humanitarine parama atsiliepė į šios komandos kvietimą tūkstančiais humanitarinės pagalbos dėžių, ji pakuojama ir ruošiama gabenimui, pasitelkiant savanorių rankas, o savanorių komandą koordinuoja gausios lietuvių pajėgos. Ukrainiečių bendruomenė reiškia didžiulę padėką ypač aktyviai visose veiklose dalyvaujantiems Vakarų pakrantės lietuviams.

Airijos lietuviai irgi telkia lėšas ir kartu su Ukraine Crisis Center Ireland. Pagal konkretų sąrašą pirks ir atidirbtais logistiniais kanalais skirstys būtiniausias medicinines priemones, apsauginę karių amuniciją ir elektroninę žvalgybos įrangą.

Prancūzijos lietuviai sujungė jėgas su Latvijos ir Ukrainos bendruomenėmis ir kviečia aukoti Yuriy Kogutiak dar 2014-ųjų metų Krymo ir Donbaso okupacijos metu įsteigtam labdaringam fondui „Центр Допомоги“, kuris padeda Ukrainos karo ligoninėms. Šiuo metu karo medikams ypatingai trūksta ryšio priemonių. 

Prisidėti galima čia:

CHILDREN HOSPITAL FOUNDATION

IBAN: LV02HABA0551000377020

BIC: HABALV22

Purpose of payment: Donation to Ukraine Hospitals

Visose pasaulio lietuvių organizacijose plačiai sklinda žinia aukoti tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai organizuojančiam Lietuvoje įsteigtam fondui „Blue/Yellow”. Jis veikia nuo Rusijos karinės agresijos Donbase ir Luhanske 2014 metais. Jo įkūrėjas ir vedlys tikras Laisvės karys Jonas Ohman. Jo sutelkti pinigai siunčiami kariauti.

Lietuvoje įsteigtas fondas Blue/Yellow” padeda tiesiogiai Ukrainoje kovojantiems kariams | Blue/Yellow nuotr.

Jungtinės Karalystės, JAV, Airijos  lietuviai lėšomis ir savanorystės valandomis aktyviai dalyvauja United Help Ukraine (UHU) organizacijos veikloje. Šį fondą įsteigė keletas aktyvių Vašingtone gyvenančių ukrainiečių dar pirmosios Rusijos agresijos prieš Ukrainą metu 2014 metais su mintimi stiprinti Ukrainą nuolatinėje kovoje. Pastarojo karo metu UHU ėmė aktyviai telkti lėšas, šiuo metu fondo sąskaitoje beveik 4 milijonai JAV dolerių.

Pasaulio lietuviai aktyviai remia laisvą žodį, tiki informacinio karo ginklais ir aktyviais veiksmai, aukoja sklandžią ir gausią Ukrainos komunikaciją užtikrinančioms organizacijoms.

Pilietybė.lt bendrakūrėjo Rimvydo Baltaduonio pokalbio su pagalbą ukrainiečiams organizuojančių lietuvių bendruomenių JAV ir JK atstovėmis vaizdo įrašas:

Viršelio nuotraukoje Filadelfijos (JAV) lietuvių bendruomenės atstovai palaikymo Ukrainai akcijoje | Dalyvių nuotr.

Projektas iš dalies finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.