D. Asanavičiūtė. Lituanistinis švietimas: investicija, kuri grąžą atneš ir kalbai, ir Lietuvai

UNESCO yra paskelbusi išnykimo verdiktą daugiau nei 3000 šiuo metu vis dar vartojamų kalbų. Lietuvių kalbos nykstančiųjų sąraše dar nėra, bet jos vartojimas mažėja proporcingai gyventojų Lietuvoje kiekiui. Tačiau dažnai pamirštama nemaža lietuvių diaspora, kurios kalbiniai ypatumai yra išskirtiniai, o potencialas, išsaugant lietuvių kalbą pasaulyje, – begalinis.

Gyvenant globaliame pasaulyje, galima apčiuopti vis labiau įsivyraujantį lietuvių kalbos ir ypač taisyklingos lietuvių kalbos nuvertinimą. Gatvėje tenka išgirsti angliškų žodžių, įterptų į sakinį. Įpratome rašyti sutrumpinimais ir be diakritinių raidžių. Nebekreipiama į tai dėmesio, nes nelemta skuba ir patogumas diktuoja taisykles, kurioms nuolankiai paklūstame. 

Ir nors lietuvių kalbos UNESCO paskelbtame kalbų išnykimo verdikto sąraše dar nėra, mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje, atsigręžti į diasporą galėtų būti išmintingas ilgalaikės perspektyvos žingsnis.

Iš kartos į kartą – vis sunkiau

Pasaulyje gyvena virš milijono lietuvių kilmės žmonių. Tai ir pokario lietuviai, jų ainiai ir po Nepriklausomybės išvykę, gimusi užsienyje naujoji karta. Kiekvienos emigracijos bangos santykis su lietuvių kalba turi savus bruožus. Tačiau paveldėtosios kalbos išsaugojimas antroje ir vėlesnėse emigrantų kartose – vienas didžiausių iššūkių. 

Kalbos perdavimas emigracijoje nėra savaime suprantamas ir natūraliai lengvai įgyvendinamas dalykas. Gyvenant kitoje kalbinėje aplinkoje, dažniau vartojant aplinkos kalbą, palaipsniui sunkiau darosi kalbėti gimtąja. Šeimai kainuoja milžiniškas pastangas įskiepyti vaikams norą kalbėti sunkia lietuvių kalba. Dar sunkiau išlaikyti ją trečioje kartoje. Kiekvienas, gyvenantis užsienyje, visų pirma, turi sau atsakyti, kodėl svarbu išlaikyti lietuvių kalbą šeimoje, bendravime su bičiuliais tautiečiais. Nusistatyti motyvacinę sistemą, kuri įtikintų ir vaikus puoselėti jau paveldėtąją kalbą. 

Kalbos perdavimas emigracijoje nėra savaime suprantamas ir natūraliai lengvai įgyvendinamas dalykas.

Pirmoji išvykusiųjų karta gimtosios kalbos dažniausiai nepraranda. Tai pirmoji išmokta kalba, kuria kalbama be pastangų. Kitos išmoktos kalbos reikalauja ne tik didesnių pastangų: dažnai jaučiamas akcentas, todėl retai pavyksta visiškai kalbiškai integruotis.

Antroji karta, gimusi jau ne Lietuvoje, ypač jeigu gimsta mišrioje šeimoje, lietuvių kalbą laiko paveldėtąja. Nors šeimoje išmoksta kalbėti lietuviškai, pradėjus lankyti darželį, mokyklą, sparčiai tobulėja aplinkos kalba ir ja bendrauti tampa žymiai lengviau ir paprasčiau. Lietuvių kalba nustumiama į paraštes. O jeigu tėvai dėl įvairių priežasčių nevertina gimtosios kalbos, šansų išsaugoti ją antrojoje kartoje labai mažai.

Kavano (Airija) lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ absolventai | asmeninio archyvo nuotr.

Trečiosios kartos lietuvaičių tarpe tik trečdalio pirmoji išmokta kalba yra lietuvių. Trečios kartos lietuviai dažniausiai gimsta jau mišriose šeimose. Ir ilgainiui lietuvių kalbos žinojimo nuotrupos, kaip ir lietuvių kilmė, tampa daugiau egzotiniu pasididžiavimo objektu nei praktiniu mokėjimu ir giluminiu kalbos bei lietuviško mentaliteto suvokimu. 

Ar diasporos ateities kartos lietuviškai dar kalbės?

Galima būtų ir toliau tęsti minorine gaida tolimesnių kartų tautiškumo praradimu. Tačiau situacijos konstatavimas be padėties gerinimui skirtų pasiūlymų ir veiksmų būtų bergždžias. Tyrimai rodo, kad didžiausi lietuvių kalbos ir tapatybės išsaugojimo židiniai – kraštų, miestų lietuvių organizacijos, parapijos ir lituanistinės mokyklos. 

Lietuvių kalbos žodynas, savita sakinių daryba stipriai priklauso nuo pirmųjų kartų vartojamosios kalbos. Teko girdėti savotiškai ir originaliai vartojamus žodžius, kurie šiuolaikinėje kalboje Lietuvoje jau nebevartojami. Ir tokia gražia kalba bendrauja net jauni žmonės, perėmę tą paveldą iš savo bočių. Šis įdomus reiškinys būdingas visiems kraštams, kuriuose apsigyveno tarpukariu ar pokarių išvykę lietuviai. Ir tokia kalba „konservuojasi“ perduodama iš kartos į kartą, kol jos nesumodernina susidūrimai su atvykusiais jau po nepriklausomybės.

Lituanistinės mokyklos suteikia vilties, jog diasporos ateities kartos lietuviškai dar kalbės.

Be bendruomenių organizacijų, lituanistinių mokyklų vargu ar antros kartos lietuvaičiai vis dar kalbėtų lietuviškai. Lituanistinės mokyklos suteikia vilties, jog diasporos ateities kartos lietuviškai dar kalbės. Ilgus metus šių mokyklų pastangos buvo jų pačių reikalas ir atsakomybė. Mokyklose dažnai dirba entuziastai tėvai, kurie, suprasdami kalbos perdavimo svarbą, to moko ir kitus vaikus.

Po 30-ies metų ledai pajudėjo

Tačiau jau šiais metais situacija keisis dėl vienbalsiai Seime patvirtinto Švietimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo, kurio pagrindu jau šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) organizuotų užsienio lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimą – būtų nustatomas jų lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Išlaikiusiesiems lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą būtų išduodamas pažymėjimas.

Kalbos mokėjimo lygio pažymėjimas svarbus ir grįžtamosios migracijos skatinimo veiksnys. Iki šiol Lietuvoje vaikams nebuvo atliekami testai ir vertinamas kalbos mokėjimo lygis. Grįžusiems iš emigracijos moksleiviams švietimo įstaigos pačios savo nuožiūra nustatydavo kalbos mokėjimo lygį ir skirdavo papildomų mokymosi valandų, kol vaikas jau būdavo pajėgus kalbiškai įsilieti į mokymosi procesą. Tokie patikrinimai – sunkus psichologinis išbandymas vaikui, kuris atsidūrė kitoje kalbinėje ir kultūrinėje aplinkoje. 

Vaikas, besiruošdamas vertinimams savo įprastoje aplinkoje, jaučia minimalų stresą | Pilietybe.lt archyvo nuotr.

Taip pat ne visos mokyklos pasiruošusios priimti grįžusius vaikus ir tinkamai su jais dirbti integruojant. Įtraukusis ugdymas ne visuomet apima reemigrantų vaikus, kurie ne tik dažnai prasčiau kalba lietuviškai, bet ir turi priprasti prie kitokios, nei buvo pratę gyvenamoje šalyje, mokymosi programos. Tikimasi, kad ŠMSM išduotas kalbos lygio pažymėjimas padėtų mokytojams lengviau nuspręsti, kaip sėkmingai vaiką integruoti ir būtų išvengta psichologiškai sudėtingos vertinimo procedūros grįžus. 

Lituanistinės mokyklos užsienyje tampa ypatingai svarbios ruošiant vaikus kalbos lygio nustatymo testui. Vaikas, besiruošdamas savo įprastoje aplinkoje, jaučia minimalų stresą, kas užtikrina geresnį informacijos įsisavinimą ir geresnį rezultatą. Pažymėjimas taip pat suteiktų papildomų galimybių stojant į užsienio aukštąsias mokyklas, nes lietuvių kalbos mokėjimas būtų įskaitomas kaip užsienio kalba. Tačiau tai dar ne visos geros žinios.

Nuo 2023 m. – istoriniai pokyčiai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau nuo 2023 metų teiks finansinę paramą lituanistinėms mokykloms užsienyje pagal nustatytus kriterijus. Tai labai svarbi paskata palengvinti finansinę naštą ir padidinti mokinių, besimokančių šiose savaitgalinėse mokyklose, skaičių. Šiuo metu lituanistinėse mokyklose užsienyje mokosi tik apie 7 proc. lietuvių kilmės vaikų, t.y. apie 9000 mokinių kiekvienais mokslo metais ateina mokytis lietuvių kalbos, kultūros, istorijos. 

Ilgainiui investicija į lituanistinį švietimą atneš grąžą ne tik lietuvių kalbai, bet ir Lietuvai | Kavano lituanistinės mokyklos nuotr.

Tikimės, jog finansinė valstybės parama padidins vaikų, lankančių lituanistines mokyklas, skaičių bent dvigubai. Tokį precendentą demonstruoja Lenkijos polonistinės mokyklos. Valstybei pradėjus remti polonistines mokyklas, vaikų skaičius padidėjo net iki 20 proc.

Šiuo, savaitgalinių mokyklų paramos keliu, eina jau solidžią emigracijos istoriją turinčios Europos valstybės. Portugalija, Bulgarija ir kitos valstybės, kurios didžiąsias migracijos bangas patyrė devintąjame dešimtmetyje, jau daugiau kaip dešimt metų įstatymais numatė paramą savaitgalinėms mokykloms užsienyje. 

Supratimas, jog net gyvenant užsienyje piliečiai gali prisidėti prie stiprios gimtosios valstybės kūrimo ir, kad ypač kalbos išsaugojimas garantuoja tvirtą ryšį su savo gimtąja šalimi, pasiteisino.

Supratimas, jog net gyvenant užsienyje piliečiai gali prisidėti prie stiprios gimtosios valstybės kūrimo ir, kad ypač kalbos išsaugojimas garantuoja tvirtą ryšį su savo gimtąja šalimi, pasiteisino. Todėl parama diasporoje veikiančioms mokykloms atsigręžia į fizinį grįžimą arba grįžimą savo protiniais ištekliais, pasitarnaujant Lietuvai. 

Pagaliau tapo aiškus, įstatymu įtvirtintas Valstybės bendradarbiavimas su lituanistinėmis mokyklomis ir jų integravimas į bendrą Lietuvos švietimo sistemą. To siekėme ilgus metus. Ir, tikiu, ilgainiui ši investicija atneš grąžą ne tik lietuvių kalbai, bet ir Lietuvai. 

About The Author

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *