JAV lietuviams pilietybės klausimas – aukščiau visko

Rugsėjį JAV lietuvių bendruomenė ne tik šventė 70-mečio jubiliejų. Didžiausia lietuvių organizacija už Lietuvos ribų, jungianti apie 50 apylinkių visoje šalyje, išsirinko ir naują Krašto valdybos pirmininką – juo antrajai kadencijai tapo Arvydas Urbonavičius. Interviu aktyvios diasporos portalui Pilietybė.lt jis teigė, kad JAV lietuviai visomis išgalėmis prisidės  prie referendumo sėkmės, tačiau be internetinio balsavimo daugybei žmonių pilietinės pareigos durys bus tiesiog užtrenktos.

„JAV lietuviams visada rūpėjo klausimas, kaip išsaugoti pilietybę. (…) Būsimas referendumas dėl Lietuvos pilietybės neatėmimo JAV lietuviams yra aukščiau visko“, – sakė antrą kadenciją JAV LB vairuosiantis A. Urbonavičius. 

Be internetinio balsavimo daugybei žmonių urnos neprieinamos

Interviu portalo Pilietybė.lt bendrakūrėjui Rimvydui Baltaduonui JAV LB pirmininkas sakė, kad bendruomenė ne tik ragins tautiečius aktyviai dalyvauti referendume, bet ir prisidės lėšų kaupimu, lobizmu, o jis pats, viešėdamas Lietuvoje, stengsis susitikti su Seimo, Vyriausybės nariais, kad diskusijos šia tema vyktų jau dabar.

Antrajai kadencijai išrinktas JAV LB pirmininkas A. Urbonavičius su LR ambasadore JAV ir Meksikai Audra Plepyte | Sandra Scedrina nuotr.

„Pilietybės klausimas JAV lietuviams yra vienas iš svarbiausių. Net nekyla klausimas ar JAV LB ir lietuviai dalyvaus ir prisidės prie referendumo. Mes tikrai skatinsime ir bandysime, kiek jėgos leis, padėti, kad referendumas įvyktų sklandžiai. Bet jam reikia pradėti ruoštis dabar“, – portalui Pilietybė.lt sakė A. Urbonavičius. 

Po visą JAV pasklidusiems lietuviams ateiti balsuoti prie balsadėžių rinkimuose, o taip pat referendume, dažnai yra neįmanoma, todėl internetinis balsavimas yra vienareikšmiškai būtinas.

Tačiau, jo teigimu, netgi didelio aktyvumo, kvietimo dalyvauti referendume, netgi lėšų telkimo gali nepakakti: „Po visą JAV pasklidusiems lietuviams ateiti balsuoti prie balsadėžių rinkimuose, o taip pat referendume, dažnai yra neįmanoma, todėl internetinis balsavimas yra vienareikšmiškai būtinas.“

Lašas po lašo – štai ir milijonas

Kalbėdamas apie bendruomenę A. Urbonavičius sakė, kad JAV LB stovi ant trijų esminių banginių: lėšų kaupimas, jaunimo įjungimas ir bendruomenės apylinkių bei organizacijų, kurios nėra bendruomenės dalis, apjungimas.

„Yra Rotary klubai, mamų unija, skautai, ateitininkai, vien Čikagoje skaičiuojama apie 40 lietuviškų organizacijų. Mes lietuvybės vardan darbuojamės kartu, o ne kiekvienas atskirai“, – bendradarbiavimo, siekiant bendrų tikslų svarbą pabrėžė A. Urbonavičius.

JAV LB pirmininikas A. Urbonavičius Bernardo Brazdžionio kiemelyje Šv. Kazimiero parapijoje, Los Andžele | Asmeninio albumo nuotr.

Kaip unikalų bendrystės pavyzdį jis pateikė istorinį JAV lietuvių renginį – Lietuvių tautinių šokių šventę, kuri vyksta nuo 1957 m. A. Urbonavičiaus teigimu, jau 16-tą kartą organizuojamas renginys yra vien savanorių aukomis surengta šventė.

Visa tai yra grynai iš meilės Lietuvai, iš meilės lietuviškumui, iš meilės pilietybei.

„Tokią šventę surengti kainuoja arti milijono dolerių ir visos šitos aukos yra suneštos žmonių: kas nešė po šimtą dolerių, kas po tūkstantį, kas daugiau, – portalui Pilietybė.lt pasakojo JAV lietuvis. – Amerikos vyriausybė mūsų neremia, čia yra grynai mūsų bendruomenės ir mūsų rėmėjų pastangos, būtinai noriu paminėti Lietuvių fondą, be kurio mūsų veikla tikrai daug sunkiau eitųsi. Visa tai yra grynai iš meilės Lietuvai, iš meilės lietuviškumui, iš meilės pilietybei. (…) Nes jei ne mes, tai kas? Jei norime kažką palikti savo vaikams, turime prisidėti.“

Aklas ėjimas ankstesniu keliu – tiesiai į išnykimą

A. Urbonavičiaus teigimu, stebuklingas žodis bendruomenėje yra tęstinumas. Tačiau, pabrėžė, šiandien bendruomenės privalo turėti naujų prioritetų bei vizijų, nes aklai eiti tuo pačiu keliu, kuriuo eita prieš 20 ar 30 metų, gali reikšti išnykimą.

Tai yra visų mūsų, lietuvių, nesvarbu, kokiai organizacijai priklausytume, nenoriu pasakyti išlikimo, bet ateities klausimas.

„Tai yra visų mūsų, lietuvių, nesvarbu, kokiai organizacijai priklausytume, nenoriu pasakyti išlikimo, bet ateities klausimas, – portalui Pilietybė.lt pabrėžė JAV LB pirmininkas. – Prioritetai pasikeitė, palyginus su tais, kokie buvo, sakykime, prieš 20 ar 30 metų. Lietuvių bendruomenė turi įgauti naują įkvėpį, naujus prioritetus ir viziją. Pagrindinė misija pasilieka ta pati – lietuvybė, lietuviškumas. Bet kuriuo keliu ten einama – tai reikia keisti.“

Visą Pilietybė.lt bendrakūrėjo Rimvydo Baltaduonio interviu su antrajai kadencijai išrinktu JAV LB pirmininku Arvydu Urbonavičiumi žiūrėkite vaizdo įraše:

Pokalbiai su Pilietybe | JAV LB 70 metų – kur link toliau? | Pilietybė.lt vaizdo įrašas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.