DUK

2016 m. gimsta Pilietinė iniciatyva „Mūsų Metas DABAR“ (MMD), telkianti pasaulio lietuvius aktyviai basluoti.

Pilietybė – savaime suprantama duotybė Lietuvoje, tačiau opi tema diasporoje. Pilietybės ir pilietiškumo diskusijoms reikia dedikuotos ir nuoseklios informacinės erdvės.