Šių dienų knygnešiai

Kada gi geriau, jei ne šiandien – knygnešio dieną – pakalbėti apie lituanistinių mokyklų mokytojus. Šių dienų knygnešius, nešančius kalbą bei lietuvybę į tūkstančių vaikų…

Skaityti →

Be tėvų lietuvio neužauginsi

Šiuo metu pasaulyje veikia apie 230 neformaliųjų ir 11 formaliųjų lituanistinių mokyklų. Jas lanko 5-6% užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų. Iškart puolame stebėtis, sielvartauti beigi grūmoti,…

Skaityti →